LOGO
 
 
 
Informacje Pedagoga Szkolnego

Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI:

• Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
• Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne
• Poradnie Zdrowia Psychicznego
• Sądy Rodzinne i Opiekuńcze
• Ośrodki Pomocy Społecznej
• Komitet Ochrony Praw Dziecka – Warszawa
• UNICEF
• Fundacja :Dziecięce Listy do Świata” – Kraków
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – Warszawa
• Fundacja „Dzieci Niczyje” (w Polskiej YMCA) – Warszawa
• Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA" - Chorzów
• Komitet Ochrony Praw Dziecka – oddział w Katowicach, tel. 32792503793,
mail: komitet@tkopd.katowice.plcreated by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009