LOGO
 
 
 
Aktualności

„Grzeczność na co dzień nie jest nauką łatwą ani małą” - Adam Mickiewicz

Tydzień kultury
w Szkole Podstawowej Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
w dniach 10-14 lutego 2014r.pod hasłem:
”Obycie ułatwia życie czyli z kulturą na ty”


Cel główny: Eliminowanie w szkole zachowań agresywnych i promowanie kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich

Uczniowie klas I-III

1.Opracowanie w formie graficznej:
- kodeksu zachowania się podczas przerw
- kodeksu korzystania z toalety
- kodeksu zachowania w szatni
2.Przygotowanie i wyeksponowanie gazetki „Grzeczność na co dzień” wg własnych pomysłów
3.Ułożenie i zaprezentowanie wspólne 14.02.br. na apelu szkolnym hasła - rymowanki związanego z kulturalnym zachowaniem

Uczniowie klas IV –VI przygotowują w formie graficznej (plakaty, rysunki i eksponują na korytarzach szkolnych:

IV a - Zasady kulturalnego zachowania w środkach lokomocji (autobus, tramwaj, pociąg)
IV b - Zasady kulturalnego zachowania w instytucjach kultury (teatr, kino)
V a - Zasady kulturalnego zachowania wobec osób niepełnosprawnych
V b - Zasady kulturalnego korzystania z telefonu stacjonarnego i komórkowego
VI a - Kodeks kulturalnego ucznia
VI b - Zasady kulturalnego zachowania w sieci

Wychowawcy
- opracowują wraz z klasą przydzielone zasady
- prowadzą lekcje wychowawcze poświęcone tematyce kultury osobistej w życiu codziennym oraz dobieraniu stroju zależnie od okoliczności
- przeprowadzają w klasach wybory lidera kulturalnego zachowania
- przygotowują wraz z klasą scenkę dramową do prezentacji na apelu szkolnym 14 lutego

Nauczyciele języka polskiego

- prowadzą lekcje poświęcone kulturze słowa, na których uczniowie wyszukują też aforyzmy, przysłowia, cytaty, złote myśli na temat grzeczności, życzliwości, uprzejmości, kultury; wyszukują wyrazy bliskoznaczne do słów „kultura, grzeczność”
- układają wraz z uczniami rymowanki własnego pomysłu o kulturze

Nauczyciele języka angielskiego
- Opracowują wraz z uczniami i eksponują na korytarzach szkolnych plakaty ze zwrotami grzecznościowymi po angielsku

Nauczyciele matematyki

- opracowują wraz z uczniami np. „Kulturalną sinusoidę”

Nauczyciel przyrody
- organizuje konkurs na zdrowy jadłospis

Nauczyciel plastyki
- Konkurs plastyczny „Zwroty grzecznościowe w formie graficznej”

Nauczyciel techniki
- opracowuje i przygotowuje wraz z uczniami wizytówki

Nauczyciele wychowania fizycznego
- prowadzą na lekcjach pogadanki na temat kulturalnego zachowania się na boisku i w czasie meczów
- przeprowadzają konkurs na zawodnika fair-play

Wychowawcy świetlicy
- opracowują wraz z uczniami i eksponują w stołówce szkolnej lub na korytarzach szkolnych zasady kulturalnego zachowania się przy stole i w stołówce
- organizują pokaz i naukę składania serwetek
- organizują pokaz i naukę nakrywania do stołu i przyjmowania gości, który może być zaprezentowany na apelu 14 lutego

Nauczyciel bibliotekarz
- Organizuje wystawę literatury poświęconej zasadom kulturalnego zachowania
- Może przygotować w bibliotece gazetkę „Złotych myśli o języku i kulturze" lub wg własnych pomysłów
- można opracować kodeks kulturalnego zachowania w bibliotece

Opracowała:
Danuta Niepokojczycka-Grzonka - Pedagog szkolny


Konkurs "Nasza piękna okolica"
Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Nasza piękna okolica” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.


1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2013 r. i trwa do 30 listopada 2013 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

3. Uczestnikiem konkursu może być klasa lub grupa świetlicowa nazywana dalej zespołem konkursowym, złożona z uczniów naszej szkoły.

4. Zadaniem dla zespołu konkursowego jest wspólne zastanowienie się, jak zaprezentować najpiękniejsze miejsce w okolicy ramach maksymalnie 10 zdjęć, a następnie zrealizowanie tego pomysłu i przekazanie zestawu zdjęć do pedagoga szkolnego do dnia 18 listopada 2013.

5. Do każdej pracy konkursowej zespół jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:
a) klasa/nazwa zespołu konkursowego,
b) tytuł zestawu zdjęć,
c) nazwa i adres szkoły,
d) nazwa gminy, w której mieści się szkoła,
e) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.


Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do skorzystania ze strony poświęconej sześciolatkowi. Prezentowane są tam artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami oraz zaproszenie do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. Prezentowana strona może być dla Państwa pomocna w rozwianiu obaw i wątpliwości, związanych z pełnieniem przez sześciolatka roli ucznia.


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Marek Michalak zapowiedział kampanię edukacyjną Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jej celem jest promocja telefonu zaufania wśród najmłodszych, uczulenie dzieci na to, że nikt nie ma prawa łamać ich podstawowych, zagwarantowanych w konwencji praw oraz uświadomienie im, gdzie mogą szukać pomocy w razie pojawienia się problemu.Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe. Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan zgodnie z uchwałą nr LXV/1306/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu: „Nas troje i więcej” z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas troje i więcej”. Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

ADRESACI

Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice posiadające na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończeniu 24 roku życia, w przypadku gdy dzieci się uczą, bądź studiują,
- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,
- rodzin posiadających jedno, bądź dwoje dzieci, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

CEL PROGRAMU
Program poprzez wprowadzenie systemu ulg ma na celu zwiększenie rodzinom dostępności do dóbr kultury i imprez sportowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Jak uzyskać kartę programu: „Nas troje i więcej”?

1. Aby przystąpić do programu należy wypełnić specjalny wniosekbr /> 2. Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), tj. we wniosku wpisuje dane wszystkich członków rodziny (imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa), ponadto w przypadku rodzin posiadających na utrzymaniu dziecko/-ci, które ukończyło/-y 18 rok życia, a kontynuuje/-ą naukę do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt
Dodatkowo, przy składaniu wniosku należy okazać pracownikowi Urzędu Miasta Katowice przyjmującemu wniosek dokument tożsamości (ze zdjęciem).
3.Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Warszawskiej 6 (pokój nr 117 na I piętrze tel. 25 93 846 lub 206 80 10). (źródło: www.katowice.eu/nas-troje-i-wiecej.htm)
W szkole realizowany jest Miejski Program Profilaktyczny

„BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA"

Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, które należy realizować
w szkołach podstawowych w następujących po sobie etapach w trakcie roku szkolnego:

 

  • I etap - (październik- listopad) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, kradzieże, pozyskiwanie od dzieci przez przestępców informacji),
  • II etap - (grudzień-luty) - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże),
  • III etap - (marzec-kwiecień) - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet),
  • IV etap - (maj-czerwiec) - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku (bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach).

 

 

 

 

 Gdzie w Katowicach szukać pomocy psychologicznej?
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Katowice, ul. Rataja 14

    Tel. 032-254-23-12  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Katowice, ul. Sokolska 26

    Tel. 032-259-95-83, 032-259-95-86

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009