LOGO
 
 
 
Zajęcia pozalekcyjne

Ponadto uczniowie w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
korzystają z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
dydaktyczno - wyrównawczych i rewalidacyjnych (po uzgodnieniu z rodzicami).

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009