LOGO
 
 
 
Regulamin szatni

REGULAMIN SZATNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66
IM. JANUSZA KORCZAKA W KATOWICACH1. Z szatni korzystają tylko uczniowie klas 3-6 Szkoły Podstawowej nr 66.

2. Szatnia jest czynna w godzinach od 7:00 do 14:30 tylko w czasie przerw, bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

3. Podczas trwania lekcji szatnia jest zamknięta.

4. Każda klasa ma w szatni przyporządkowane i oznaczone miejsce (wieszak, ławeczka na obuwie)

5. Uczniowie są zobowiązani do pozostawiania w szatni okrycia wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły i zmiany obuwia w okresie zimowym.

6. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni lub zabezpieczyć tak, aby nie wypadły.

7. Okrycia i buty mogą być podpisane w niewidocznym miejscu. Ułatwi to rozpoznanie w sytuacji konfliktowej.

8. W czasie zajęć i przerw uczniowi nie wolno przebywać na terenie szatni.

9. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych- korzystanie przez ucznia z szatni jest możliwe tylko w obecności nauczyciela sprawującego nad nimi opiekę.

10. Uczeń ma obowiązek:
• szanowania cudzej własności, w tym mienia szkolnego.
• Pozostawienia w wyznaczonym miejscu swojego plecaka.
• podporządkowania się bezwzględnie osobie dyżurującej podczas otwarcia szatni.
• zgłaszania nieprawidłowości zaistniałych w szatni pracownikowi szkoły

11. Uczniowi zabrania się:
• biegania, krzyczenia, popychania, stwarzania niebezpiecznych sytuacji na terenie szatni
• pozostawiania rzeczy i przedmiotów innych, niż części odzieży.
• przewieszania odzieży, przestawiania obuwia należącego do innych

12. Osoby kończące lekcje powinny przed wejściem na stołówkę wziąć z szatni okrycie, obuwie i powiesić je na wieszaku przed stołówką, a plecaki zostawić w wyznaczonym miejscu.

13. Osoby zostające na świetlicy powinny do godziny 13:40 zabrać z szatni swoje rzeczy i powiesić je do szatni świetlicowej lub innego miejsca do tego przeznaczonego.

14. Uczniowie , których odbierają rodzice powinni zejść do szatni wraz z dziećmi, w innych uzasadnionych przypadkach (zwolnienie z lekcji, przypadki losowe) szatnie otwiera pracownik szkoły.

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009