LOGO
 
 
 
Dni i godziny pracy Pedagoga Szkolnego

Pedagog  szkolny

mgr Danuta Niepokojczycka - Grzonka

 

Poniedziałek

715 – 845

 1230 – 1700

Wtorek

1000 –1200

 

Środa  

1100 -  1600

 

Czwartek

1000 – 1330

 

Piątek        

715 – 1115

 

 

 


 

Praca pedagoga szkolnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest realizowana przez:

- prowadzenie działań diagnostycznych i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

- pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych w formie zajęć terapeutycznych, zajęć wychowawczych, indywidualnych konsultacji, porad dla uczniów i rodziców;

- współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów;

- udzielanie pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej;

- udzielanie pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci;

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- współpracę z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009